Polski Ład – zmiany dla pracowników

Od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. W jego ramach wprowadzono szereg zmian podatkowych, które mają wpływ na wynagrodzenia pracowników. Pakiet zmian obejmuje: 1. Wzrost progu podatkowego z 85.525 zł do 120.000 zł, co oznacza: Podatek w wysokości 17% – do limitu 120.000,00 zł, […]

Wynagrodzenie w 2022 r.

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne w Polsce dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 3.010 zł brutto. Równocześnie zmianie ulega minimalna stawka godzinowa dotycząca zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, która wzrasta do 19,70 zł/za godzinę.