test

Wynagrodzenie w 2022 r.

Wynagrodzenie w 2022 r.

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne w Polsce dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 3.010 zł brutto. Równocześnie zmianie ulega minimalna stawka godzinowa dotycząca zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, która wzrasta do 19,70 zł/za godzinę.

Call Now Button