test

Polityka prywatności RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych podanych w zapytaniu ofertowym jest „Strefa HR – Usługi dla biznesu” Ewelina Jarząb, z siedzibą w Rzeszowie (35-210), przy ulicy Króla Stanisława Augusta 29/92. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na nasz adres e-mail: kontakt@strefa-hr.eu lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres;

2) Państwa dane osobowe podane w zapytaniu ofertowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas Państwa strony pytania;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w zapytaniu ofertowym jest Państwa dobrowolna zgoda, jednakże podanie tych danych jest konieczne do późniejszego kontaktu z Państwem i wynika z uzasadnionego interesu „Strefy HR” w postaci komunikacji z osobami zainteresowanymi naszą ofertą;

4) Dane osobowe podane w zapytaniu ofertowym mogą zostać udostępnione osobom trzecim wykonującym odpowiednie czynności na naszą rzecz oraz przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu i z naszego upoważnienia, jednakże wyłącznie w celu realizacji zapytania ofertowego lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe;

6) Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

7) Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych jest konieczne do otrzymania informacji w sprawie zapytań kierowanych do „Strefa HR – Usługi dla biznesu”. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.Call Now Button